top of page
sealifematters_logo.png

 街頭遊戲+送禮活動

有人覺得純素生活 比較「離地」,唔知道點解要改食純素🤔❓ 為咗令純素更「貼地」,我哋將於 7 - 8 月嘅週末走入人群,同公眾一齊玩遊戲、了解純素生活究竟係咩一回事。現場更有純素小禮品送俾參加者,記得同屋企人、朋友到以下地點搵我哋啦!

時間:下午 3:00 - 6:00
地點:銅鑼灣行人專用區

時間:下午 3:00 - 6:00
地點:銅鑼灣行人專用區

時間:下午 3:00 - 6:00
地點:銅鑼灣行人專用區

時間:下午 3:00 - 6:00
地點:銅鑼灣行人專用區

bottom of page